Interclub voorbereiding

Omdat we willen dat onze spelers goed voorbereid zijn op de interclub voorzien we oefenwedstrijden, stages en uiteraard trainingen.

Alles begint met de wintertraining. De spelers die tijdens de winter hebben getraind komen in aanmerking om interclub te spelen. De trainingen worden hierop afgestemd en evolueren tijdens de winter van technisch naar tactisch.

Eind december bekijken de kerntrainers welke spelers in aanmerking komen om interclub te spelen en de ploegjes worden samengesteld.

Voor onze kleinste interclubspelers - de midispelers- organiseren we op verschillende momenten oefenwedstrijden. Zo werden er dit jaar gedurende twee uur enkels en dubbels gespeeld in de kerstvakantie en de krokusvakantie. De midispelers krijgen dan ook uitleg over het spelen van een enkel en een dubbel.

Verder organiseren we ontmoetingen met andere clubs en paasstages tijdens de tweede week van de paasvakantie. We rekenen er op dat interclubspelers aan deze paasstage deelnemen. De spelers worden dan ingedeeld in hun interclubploegen en trainen verschillende wedstrijdvormen samen met andere interclubploegen. Deze stage loopt over 5 dagen en elke dag wordt er 3 u training voorzien.

Tot slot hebben we onze lentetrainingen die onmiddellijk na de paasvakantie starten zodat er ook getraind kan worden tijdens de interclub. Om ook de coördinatie en conditie op niveau te houden worden ook deze trainingen georganiseerd.

Verder worden ook ouders en interclubspelers voorzien van alle info tijdens een info-avond en bekijken we dan ook nog eens in groep het gedrag van spelers op het plein en ouders en trainers langs het plein.

Iederen werd dit jaar aan het werk gezet om na te denken hoe we willen dat spelers, ouders en trainers zich WEL en NIET gedragen op en rond het plein.