Kids tennis

Wat is Kids tennis?

Met onze club ondersteunen we het Kidstennisproject van Tennis Vlaanderen. Binnen de Kidstennis zorgen we voor de tennisopleiding van kinderen van 3 tot 12 jaar. Kinderen van deze leeftijd vragen immers een andere aanpak dan tieners. Het doel binnen de KidsTennis is TENNIS AANTREKKELIJK maken voor kinderen en op een CORRECTE en LEUKE manier leren tennissen.

De KidsTennislesjes worden opgefleurd met een leuk opwarmingsspel, aantrekkelijk didactisch materiaal - zoals onze eigen gemaakte Kastaar, en spelletjes tussendoor. Maar naast de FUN moet er ook bijgeleerd worden. De KidsTennislessen worden gegeven volgens een schema dat werd bepaald door de Kidstennisverantwoordelijken. Op die manier komen alle onderwerpen aan bod en kan er makkelijk doorgeschoven worden tussen de groepen of kunnen trainers elkaar taak overnemen.

Als er wordt gewerkt met kinderen is het ook belangrijk om de evolutie van de kinderen bij te houden en hier zo goed mogelijk mee aan de slag te gaan. Daarom wordt er van elke KidsTennisser een profiel opgesteld en wordt dit doorgegeven tussen de trainers. Ook als ouder wordt dit profiel met je besproken. Dit gebeurt soms in een gesprekje off-court, maar bij de KidsTennissers vinden we het leuk om de ouders uit te nodigen op het terrein en zelf mee te doen. Op die manier wordt ervaren hoe moeilijk tennis is, hoe je als ouder je kind kan stimuleren en bijsturen en krijg je meteen on-court feedback over je kind.

Vanuit het VTV-KidsTennis-project worden er kleuren toegekend aan de verschillende vaardigheidsniveaus van de kinderen. Het KidsTennisconcept bestaat uit 4 kleuren waarbij elke kleur voor een bepaald vaardigheidsniveau staat: blauw, rood, oranje en groen. Per kleur stijgt de moeilijkheidsgraad, worden de terreintjes groter en de tennisballen zwaarder. Elke beginnende tennisser start in blauw. Tijdens een lessenreeks neemt de leraar enkele testjes af. Slaagt de speler hierin dan mag hij overstappen naar de volgende kleur, rood dus. Het KidsTennisverhaal eindigt wanneer de speler groen succesvol kan afleggen. Voorafgaand is er ook een niveau wit. Hier wordt nog niet getennist maar krijgen kleuters een algemene motorische voorbereiding die hen later zal helpen om sneller en beter te leren tennissen. Om deze kleuren van elk kind op een leuke manier duidelijk te maken, hebben we in het clubhuis een leuke Kastaar ophangen met fotootjes van de kinderen in hun KidsTenniskleur.

Organisatie lessen

De KidsTennislessen worden door een vast team van trainers gegeven onder leiding van Sanne Quintens en Evelien Vanhees. Zij zetten de lesopbouw uit, organiseren KidsTennisactiviteiten samen met de jeugdwerking en zij ondersteunen de andere trainers tijdens de lessen.

Als KidsTennisser kan je in onze club kiezen om 1 of 2 keer te trainen gedurende 1 uur. Tijdens de winterperiode worden de KidsTennissers altijd gepland op zaterdag tussen 15u en 18u. Op deze manier is de hele tennishal ondergedompeld in een leuk KidsTennis-sfeertje en kan het didactisch materiaal doorgeschoven worden over de terreinen. Komt de KidsTennisser een tweede uur trainen dan wordt dit ingepland op een weekdag.

Maar niet alleen tennis is belangrijk bij KidsTennissers. Coördinatie, conditie, spelen, bewegen,... is minstens even belangrijk. Daarom wordt er ook voor de KidsTennissers al een uurtje coördinatie- en conditietraining georganiseerd onder leiding van Sanne Quintens.

Opdat de kinderen goed in groepjes ingedeeld zouden kunnen worden, wordt er 2 keer per jaar - voor aanvang van de winterlessen en de lentelessen- een testdag georganiseerd. Dit is ook een fijn moment om nieuwe KidsTennissers aan te trekken.

De trainers en de grootte van de groepen bepalen natuurlijk voor een heel groot stuk hoe leuk de KidsTennisser het tennissen vindt. Daarom kiezen we er voor om in groepjes van maximum 4 kinderen te werken. We geloven er in dat een kind enkel gemotiveerd blijft als het voldoende bezig is met tennis en op een correcte manier (op die manier kan de trainer iedereen nog in het oog houden). De trainers zijn allemaal min. aspirant-initiator en over alle terreinen uit staan er verschillende initiators en zelfs instructeur-B met de kinderen te werken. Maar ook betrekken we onze betere jeugdpselers al in de traininging. Zij komen helpen tijdens de trainingen. Op die manier leren ze heel jong op een leuke, correcte manier training geven, en heeft de trainer van de KidsTennissers meer tijd om technisch de kinderen goed bij te schaven.