Huisreglement

Huisreglement Padel


- Gelieve je altijd eerst aan te melden in het clubhuis, ook wanneer je reeds een reservatie gemaakt hebt.


- De padel-terreinen mogen enkel met sportschoenen betreden worden.


- Tennissen op de padel-terreinen is verboden.


- Het is ten strengste verboden te roken binnen de gehele padel-accommodatie.


- Afval dient in de voorziene vuilnisbakken gedeponeerd te worden.


- Bij vaststelling dat de terreinen gebruikt worden zonder reservatie zal er 50 euro per inbreuk aangerekend worden.


Veel speelplezier!