Interclub

INTERCLUB 2020 - VOLWASSENEN

De inschrijvingen voor de interclub staan open. Dit betekent dat de ploegkapiteins hun ploeg opnieuw mogen inschrijven.

Spelers kunnen zich uiteraard nog steeds individueel inschrijven en zullen dan toegewezen worden aan een bestaande ploeg indien mogelijk.

De inschrijving voor interclub volwassenen moet binnen zijn ten laatste 28 januari 2020 en het lidgeld moet betaald zijn voor 28 januari 2020.

De inschrijvingen worden definitief afgesloten door Tennis Vlaanderen op 1 februari 2020.Tips

Hier nog enkele tips voor wie nog niet zo vertrouwd is met de interclubformule:

  • De interclubcompetitie begint op half april en eindigt eind mei. De (eventuele) eindrondes vinden eind mei en begin juni plaats.
  • Om te weten welke reeks op welke dag(en) van de week speelt, dien je de gewestelijke richtlijnen van Tennis Vlaanderen te raadplegen, sectie Bepalen van speeldag.
  • Indien onverhoopt toch een invaller moet worden gezocht, bepaalt de sectie Deelnemen aan ontmoeting (zie link hierboven) in welke omstandigheden spelers in meerdere reeksen kunnen spelen.
  • Nadat de ontmoetingen gepland zijn, kan de website van Tennis Vlaanderen afwijken van de planning die de club verspreidt onder de kapiteins. De planning van de club heeft altijd voorrang (de club maakt een meer gedetailleerde planning op basis van de planning van Tennis Vlaanderen).