Interclub

INTERCLUB 2019 - VOLWASSENEN

De inschrijvingen voor de interclub staan open. Dit betekent dat de ploegkapiteins hun ploeg opnieuw mogen inschrijven.

Spelers kunnen zich uiteraard nog steeds individueel inschrijven en zullen dan toegewezen worden aan een bestaande ploeg indien mogelijk.

De inschrijving voor interclub volwassenen moet binnen zijn ten laatste 25 Januari 2019 en het lidgeld moet betaald zijn voor 25 januari 2019.

De inschrijvingen worden definitief afgesloten door TennisVlaanderen op 1 februari 2019.


 1. Als je voor interclubcompetitie inschrijft, moet je je steeds vrijmaken om de wedstrijden van je team te spelen. Je moet je daarenboven ook ter beschikking van de club houden.
 2. De ploegen moeten minimaal bestaan uit:
  • Heren met 6 spelers: 9 effectieven.
  • Heren met 4 spelers: 7 effectieven.
  • Alle damesreeksen: 7 effectieven
  • Jeugd Afdeling 1,2,3: 2 effectieven en 1 reserve
  • Jeugd Afdeling 4: 3 effectieven en 1 reserve
 3. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen effectieven en reserve. Elke interclubspeler kan bijgevolg slechts in één ploeg ingeschreven worden. Er is een uitzondering voor ploegen van verschillende categorieën (bv. heren, heren 35, heren 45, dames ...), die op verschillende dagen gespeeld worden, je kan je bv. inschrijven voor heren op zondag en heren 35 tijdens de week.
 4. Je moet volledig vrij zijn op de speeldag die van toepassing is op de reeks waarin je speelt.
 5. Het Sportief Comité schrijft een ploeg pas in voor de competitie als deze aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.
 6. De interclublijsten worden niet meer afzonderlijk ingediend maar de officiële ledenlijst van tennisvlaanderen is automatisch interclublijst. Dus enkel de mensen die lidgeld betaald hebben op bovenvermelde datum zullen op de ledenlijst en dus ook op de interclublijst staan. Ploegen die omwille van bovenstaande regeling niet aan het vereiste aantal spelers komen worden bijgevolg niet ingeschreven.
 7. Het Sportief Comité stelt de jeugdinterclubploegen samen. De interclubploegen zullen samengesteld worden uit de kinderen die wintertraining volgen en waarvan geacht wordt dat zij over de nodige bagage beschikken om een officiële wedstrijd te spelen. De evaluatie en de samenstelling gebeurt door de sportieve commissie na advies van het trainerscorps. In iedere ploeg zal een speler of speelster fungeren als kapitein. Onze jongeren die omwille van hun leeftijd (geboortejaar 2002 en vroeger) niet meer kunnen aantreden in de jeugdreeksen zijn uiteraard welkom bij de volwassenen. Zij dienen zich eveneens in te schrijven via onderstaande link.
 8. Individuele inschrijvingen en ploeginschrijvingen worden aanvaard. Het Sportief Comité behoudt zich echter het recht voor om de samenstelling van sommige ploegen te wijzigen, indien het belang van de club en/of individuele spelers dat vereist.
 9. Data:
  • De interclubcompetitie begint op half april en eindigt eind mei
  • De (eventuele) eindrondes vinden eind mei en begin juni plaats
 10. Elke verantwoordelijke van de ploeg dient het voorbereidend formulier en het uitslagformulier per computer in te vullen. Zij moeten dus bekwaam zijn dit te doen zonder hulp van derden. Idem voor elke interclubverantwoordelijke en wedstrijdleider.
 11. Het gedetailleerde reglement vind je op de site van Tennis Vlaanderen, in het gewestelijk reglement Limburg. Dit is handig als er toch eens een speler te kort is en er moet gedepanneerd worden (zie sectie "Deelnemen aan ontmoeting"), of om te weten op welke dag er gespeeld wordt (zie sectie "Bepalen van speeldag"), details ivm het eten etc.